HABER DETAYI
Tarih: 12/6/2017 - 16:55
Aidatını %50 indirimli ödeyen üyelerimize duyuru.

3568sayılı yasaya,5786 sayılı kanunun 8. Maddesi ile eklenen fıkra uyarınca(Yürürlük 26.07.2008)

 “Meslek Mensuplarından kamukurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, Odayagiriş ücreti ve yıllık aidatlarını %50 indirimli olarak öderler” hükmü getirilmiştir.

1.       Mesleki ruhsata haiz olup,kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile meslek kütüğüne kayıtlı olup, mesleği fiilen icra etmeyenler (hiçbirmesleki faaliyette bulunmayanlar) Odaya kayıt (Giriş) ve Maktu (Yıllık)üye aidatlarını  % 50 indirimli ödeyeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaçalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmadığını beyan edenler, bu durumlarını belgelendirmek zorundadır. Aksitakdirde aidatlarını tam olarak öderler.

2.       26.07.2008 tarihinden öncekiaidat tahakkukları için kanunundeğişmeden önceki hükümleri uygulanacaktır.

3.       İşletmelerde bağımlı olarak mesleki faaliyetlerini devam ettiren MeslekMensupları ve Ruhsat almaya hak kazanıp üyelik kaydını yeni yaptıracak bağımlıçalışan Meslek Mensupları, Odaya giriş ve yıllık üye aidatlarının tamamınıödemek zorundadır.

4.       TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimliolarak ödeyenlerin, bu süreleri YMM sınavı için SMMM sürecinden sayılmayacaktır. YMM sürecindensayılabilmesi için aidat’ın tam ödenmesi gerekmektedir. 


Ek_1: TÜRMOB 2010/1 nolu Genelge

Ek Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.