HABER DETAYI
Tarih: 3/15/2018 - 14:55
Uzmanlıklara Yönelik Farkındalık Seminerleri ve Sertifika Eğitim Programları-22.02.2018

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKESİ

Meslek mensupları ile aday meslek mensuplarının uzmanlıklara yönelik farkındalıklarını geliştirebilmek ve meslek mensuplarının farklı uzmanlıklar konusunda yetkinleşebilmelerini sağlamak üzere “Uzmanlıklara Yönelik Farkındalık Seminerleri ve Sertifika Eğitim Programları” geliştirilmiştir.

Yazı ekinde (Ek: 1)  özet bilgileri verilen bu seminer ve eğitim programlarına ilişkin olarak uygulama birlikteliğini sağlamak üzere belirlenen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Farkındalık seminerleri;

§  Odalarımızda ve yüz yüze eğitim yöntemi ile Nisan 2018 ayından itibaren planlanacaktır.

§  Eğitim tarihleri ve eğitimciler, Odaların ekli form (Ek: 2) ile bildirecekleri taleplerine göre, TESMER tarafından belirlenecek ve Odalara duyurulacaktır.

§  Her eğitim salonunda en fazla 100 (Yüz) meslek mensubu ve aday meslek mensubu katılabilecektir.

§  Katılım ücreti, her seminer konusu için günlük 80,00 (Seksen) TL olup bu tutar, Odalar tarafından katılımcılardan tahsil edilecektir.

§  Eğitimci/eğitimcilere ödenecek olan ücretler ve onların ulaşım, konaklama, yemek vb. harcamaları Odalar tarafından karşılanacaktır.

§  Seminer katılımları imza listeleri ile izlenecektir.

Sertifika eğitim programları;

§  Odalarımızda ve yüz yüze eğitim yöntemi ile Nisan 2018 ayından itibaren planlanacaktır.

§  Sertifika eğitim programına, her eğitim salonunda en az 40 (Kırk) ve en fazla 50 (Elli) meslek mensubu katılabilecektir.

§  Katılım ücreti, her program için 750,00 (Yediyüzelli) TL + KDV’dir.

§  Ödeme kanalı TESMER taradından ayrıca bildirilecektir.

§  Odalar, meslek mensuplarının ön taleplerini alarak sınıfları oluşturacak ve sınıf

listeleri ekli form ile tesmer@tesmer.ort.tr e-posta adresine bildirilecektir.

§  Eğitim tarihleri ve eğitimciler, Odaların ekli form (Ek: 3) ile bildirecekleri sınıf listelerine göre, TESMER tarafından belirlenecek ve Odalara duyurulacaktır.

§  Sertifika/Eğitim Katılım Belgeleri TESMER tarafından Odalara gönderilecektir.

Uzmanlara Yönelik Farkındalık Seminerleri ve Sertifika Eğitim Programları’na ilişkin duyuru ve bilgilendirme yapılarak taleplerinizin bildirilmesini rica ederiz.

Saygılarıma,                                                                                                                 Ymm. A. Masis YONTAN

                                                                                                   Merkez Başkanı

Açıklamalara Ek: 1-2 ve 3 ten ulaşabilirsiniz. 

Farkındalık Seminerleri ve Sertifika Eğitim Programlarına İlişkin Özet Bilgiler. (Ek: 1A;1L)

Ek-1 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
Ek-2 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
Ek-3 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.