HABER DETAYI
Tarih: 10/11/2018 - 09:11
ANKET - 11.10.2018

Aşağıda linki verilen anket çalışması odanın sayfasında yayınlanarak muhasebeciler tarafından görülen yada görülmesi mümkün olan etik ihlallerin yetkili veya ilgili kişi yada mercilere aktarılmasında muhasebecilerin etik ve ahlaki tutumlarının etkisi bir anket yardımıyla araştırılmaktadır.

Anket İçin Alttaki Linke Tıklayınız.  

https://goo.gl/forms/E7HZm3bRaozSOz8r1  


Trabzon ilinde faaliyet göstermekte olan muhasebe meslek mensuplarının bu çalışmada, muhasebeciler tarafından görülen yada görülmesi mümkün olan etik ihlallerin yetkili veya ilgili kişi yada mercilere aktarılmasında muhasebecilerin etik ve ahlaki tutumlarının etkisi bir anket yardımıyla araştırılmaktadır. Anket çalışması izninizi talep ederek desteğinizi beklemekteyiz. Araştırma kapsamında alınacak anket sonuçları tarafsız olarak değerlendirilecek olup yalnızca bilimsel amaçlar için kullanılacaktır ve hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Arş. Gör. Deniz TİRYAKİ
Arş. Gör. Mustafa Özgün ATALAY

Karadeniz Teknik Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bolumu / Ortahisar - Trabzon