TÜM DUYURULAR
[ 11/16/2018 ] "Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Yeni Tebliğ Düzenlemesi” 16.11.2018/180 sayılı Mevzuat Sirküleri-16.11.2018
[ 11/13/2018 ] Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzni Harcı Artırıldı” 12.11.2018/179 sayılı Mevzuat Sirküleri-12.11.2018
[ 11/8/2018 ] "İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin İhracat Genelgesi” 08.11.2018/178 sayılı Mevzuat Sirküleri-08.11.2018
[ 11/5/2018 ] "SGK, 7143 Sayılı Yapılandırma 2’inci Taksitinin Son Ödeme Süresini Uzatmayacak” 05.11.2018/177 sayılı Mevzuat Sirküleri-05.11.208
[ 11/1/2018 ] "Bazı Malların Teslimine İlişkin KDV ve ÖTV Oranları İndirildi” 01.11.2018/176 sayılı Mevzuat Sirküleri-01.11.2018
[ 10/31/2018 ] "Ödeme Kaydedici Cihaz Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Elektronik Ortamda Aktarılmasına Başlanma Tarihi 1 Ocak 2019’a Ertelendi” 31.10.2018/175 sayılı Mevzuat Sirküleri-31.10.2018
[ 10/30/2018 ] "Sosyal Güvenlik Kurumu, Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımını Prime Tabi Tutmadı” 30.10.2018/174 sayılı Mevzuat Sirküleri-30.10.2018
[ 10/27/2018 ] "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasının Tüm Türkiye’de Uygulanmasına Geçiş Tarihi 01.07.2019 Tarihine Ertelendi” 27.10.2018/173 sayılı Mevzuat Sirküleri-27.10.2018
[ 10/25/2018 ] Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru-24.10.2018
[ 10/17/2018 ] Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru-16.10.2018
[ 10/15/2018 ] Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru - 15.10.2018
[ 10/10/2018 ] Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 21) Resmi Gazete’de Yayımlandı.-10.10.2018
[ 10/10/2018 ] "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı” 10.10.2018/172 sayılı Mevzuat Sirküleri-10.10.2018
[ 10/9/2018 ] "Özel Sirküler: Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 09.10.2018/171 sayılı Mevzuat Sirküleri- 09.10.2018
[ 10/8/2018 ] "Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi” 08.10.2018/170 sayılı Mevzuat Sirküleri- 08/10/2018
[ 10/5/2018 ] 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.-05.10.2018
[ 9/25/2018 ] "27.08.2018 Tarihine Kadar Yapılandırmaya Başvurmalarına Rağmen, 07.09.2018 Tarihine Kadar Ödeme Planları Oluşturulmayan SGK Borçlularına Ödeme İçin Ek Süre Tanındı” 25.09.2018/169 sayılı Mevzuat Sirküleri-25.09.2018
[ 9/24/2018 ] "İnsan Sağlığı ile İlgili İşlerde Çalışanlara Fiili Hizmet Zammı Verildi” 24.09.2018/167 sayılı Mevzuat Sirküleri-23.09.2018
[ 9/24/2018 ] "Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Genişletildi” 24.09.2018/168 sayılı Mevzuat Sirküleri-24.09.2018
[ 9/23/2018 ] “Sosyal Güvenlik Kurumu, Borçların Zaman aşımına Uğraması Konusunda 2012-27 Sayılı Genelgede Değişiklik Yaptı” 21.09.2018/166 sayılı Mevzuat Sirküleri-21.09.2018
[ 9/22/2018 ] "Sosyal Güvenlik Kurumu, E-Bildirge Şifresinin Verilmesi ile İlgili Yeni Düzenleme Yaptı” 21.09.2018/165 sayılı Mevzuat Sirküleri-21.09.2018
[ 9/21/2018 ] "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e İlişkin Bilgilendirme” 21.09.2018/164 sayılı Mevzuat Sirküleri-21.09.2018
[ 9/21/2018 ] "Aktife Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerleme Süresi 30 Eylül 2018’de Bitiyor” 21.09.2018/163 sayılı Mevzuat Sirküleri-21.09.2018
[ 9/20/2018 ] "Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin KGK Kararı” 20.09.2018/162 sayılı Mevzuat Sirküleri-20.09.2018
[ 9/19/2018 ] "7143 Sayılı Yapılandırma 1’inci Taksitini Sistem Hatasından Dolayı Ödeyemeyenlere Yeni Bir İmkan Sağlandı” 18.09.2018/161 sayılı Mevzuat Sirküler-18.09.2018
[ 9/17/2018 ] "Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu” 17.09.2018/160 sayılı Mevzuat Sirküleri-17.09.2018
[ 9/13/2018 ] "Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları Gerekiyor” 12.09.2018/158 sayılı Mevzuat Sirküleri-13.10.2018
[ 9/7/2018 ] "Ödeme Kaydedici Cihaz Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Elektronik Ortamda Aktarılmasına 1 Ekim 2018’de Başlanıyor” 07.09.2018/157 sayılı Mevzuat Sirküleri-07.09.2018
[ 9/4/2018 ] “Türkiye ile Özbekistan Arasında Vergi Suçları, Parasal Suçlar ve Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması ile İlgili İş Birliğine Dair Mutabakat Muhtırası” 04.09.2018/149 sayılı Mevzuat Sirküleri-04.09.2018
[ 9/4/2018 ] “Altı Ay Süre ile İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilme ve %80’nin Bankaya Bozdurma Zorunluluğu Getirildi” 04.09.2018/150 sayılı Mevzuat Sirküleri-04.09.2018
[ 9/3/2018 ] “Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı” 03.09.2018/148 sayılı Mevzuat Sirküleri-03.09.2018
[ 8/31/2018 ] “Sosyal Güvenlik Alacaklarının Ödeme Süresinin Uzatılması” 31.08.2018/147 sayılı Mevzuat Sirküleri - 31.08.2018
[ 8/29/2018 ] Matrah ve Vergi Artırımı İçin SON GÜN 31 AĞUSTOS 2018 - 29.08.2018
[ 8/28/2018 ] SGK 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile İlgili Tahsilat İşlemlerini Açıkladı” 28.08.2018/142 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki yer almaktadır.-28.08.2018
[ 8/27/2018 ] Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatıldı.27.08.2018
[ 8/16/2018 ] 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı.-16.08.2018
[ 8/15/2018 ] Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru - 15.08.2018
[ 8/15/2018 ] Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.-15.08.2018
[ 8/13/2018 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi.
[ 8/13/2018 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi.
 
1 2 3 4 5