TÜM DUYURULAR
[ 5/21/2018 ] Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:21.05.2018
[ 3/29/2018 ] VUK Sirküleri/102 "Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından, 2018/Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatılmıştır.
[ 3/26/2018 ] Vergi Usul Kanunu Sirküleri/101 “26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.23.03.2018
[ 3/19/2018 ] Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru
[ 3/16/2018 ] 15.03.2018 tarihinden itibaren yeni kurulacak anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerin defterleri ticaret siciline tasdik ettirilecektir.
[ 3/16/2018 ] Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'inin indirilmesi
[ 3/16/2018 ] KDV ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
[ 2/28/2018 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492) - 28.02.2018
[ 2/28/2018 ] İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı-28.02.2018
[ 2/26/2018 ] 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar BKK 2018/11285 - 24.02.2018
[ 2/26/2018 ] Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar BKK 2018/11284 -24.02.2018
[ 2/23/2018 ] Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı. (VUK/100)(Beyannameler Yasal Süresinde verilecektir.)
[ 2/22/2018 ] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11297
[ 2/20/2018 ] e-Fatura ile İlgili Duyuru
[ 2/16/2018 ] Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
[ 2/16/2018 ] “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) ile “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi
[ 2/12/2018 ] Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) Etmesi Halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname
[ 2/9/2018 ] Meslek Mensubunun SGK’ya Karşı İşverenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olabilmesi İçin Kasıtlı ve Kusurlu Davranışının Denetim Elemanı ve Yargı Merciince Tespit Edilmesi Gerekmektedir
[ 2/9/2018 ] Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru
[ 2/9/2018 ] 1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru
[ 2/9/2018 ] e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.8) güncellenmiştir
[ 12/21/2017 ] Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Tür : Resmi Gazete Tarih : 21.12.2017 Sayı/No : 30277
[ 12/21/2017 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489) Tür : Resmi Gazete Tarih : 21.12.2017 Sayı/No : 30277
[ 12/21/2017 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488) Tür : Resmi Gazete Tarih : 21.12.2017 Sayı/No : 30277
[ 12/21/2017 ] 2017 Yılı kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru Tür : SGK Duyurusu Tarih : 21.12.2017 Sayı/No :
[ 12/14/2017 ] Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) Tür : Resmi Gazete Tarih : 14.12.2017 Sayı/No : 30270
[ 12/5/2017 ] Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15) Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.12.2017 Sayı/No : 30261
[ 12/5/2017 ] 7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.12.2017 Sayı/No : 30261
[ 12/5/2017 ] Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.12.2017 Sayı/No : 30261
[ 12/4/2017 ] Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) Tür : Resmi Gazete Tarih : 01.12.2017 Sayı/No : 30257
[ 12/4/2017 ] İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi Hakkında Duyuru Tür : SGK Duyurusu Tarih : 29.11.2017 Sayı/No :
[ 11/17/2017 ] Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru
[ 11/17/2017 ] Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
[ 11/15/2017 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) Tür : Resmi Gazete Tarih : 11.11.2017 Sayı/No : 30237
[ 9/20/2017 ] Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru Tür : M.B. Duyurusu Tarih : 20.09.2017 Sayı/No :
[ 7/20/2017 ] MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru Tür : M.B. Duyurusu Tarih : 19.07.2017 Sayı/No :
[ 7/20/2017 ] İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Düzenlenen Ek APHB’de Faydalanılan Asgari Ücret Desteğine İlişkin 14.07.2917 Tarihli ve 8925159 Sayılı Genel Yazı Tür : SGK Duyurusu Tarih : 18.07.2017 Sayı/No :
[ 7/3/2017 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481) Tür : Resmi Gazete Tarih : 01.07.2017 Sayı/No : 30111
[ 6/30/2017 ] Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tür : Resmi Gazete Tarih : 30.06.2017 Sayı/No : 30110
[ 6/30/2017 ] Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Tür : Resmi Gazete Tarih : 24.06.2017 Sayı/No : 30106
 
1 2 3