TÜM DUYURULAR
[ 12/14/2017 ] Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) Tür : Resmi Gazete Tarih : 14.12.2017 Sayı/No : 30270
[ 12/5/2017 ] Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15) Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.12.2017 Sayı/No : 30261
[ 12/5/2017 ] Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.12.2017 Sayı/No : 30261
[ 12/5/2017 ] 7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.12.2017 Sayı/No : 30261
[ 12/4/2017 ] Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) Tür : Resmi Gazete Tarih : 01.12.2017 Sayı/No : 30257
[ 12/4/2017 ] İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi Hakkında Duyuru Tür : SGK Duyurusu Tarih : 29.11.2017 Sayı/No :
[ 11/17/2017 ] Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru
[ 11/17/2017 ] Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
[ 11/15/2017 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) Tür : Resmi Gazete Tarih : 11.11.2017 Sayı/No : 30237
[ 9/20/2017 ] Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru Tür : M.B. Duyurusu Tarih : 20.09.2017 Sayı/No :
[ 7/20/2017 ] MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru Tür : M.B. Duyurusu Tarih : 19.07.2017 Sayı/No :
[ 7/20/2017 ] İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Düzenlenen Ek APHB’de Faydalanılan Asgari Ücret Desteğine İlişkin 14.07.2917 Tarihli ve 8925159 Sayılı Genel Yazı Tür : SGK Duyurusu Tarih : 18.07.2017 Sayı/No :
[ 7/3/2017 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481) Tür : Resmi Gazete Tarih : 01.07.2017 Sayı/No : 30111
[ 6/30/2017 ] Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.a) Tür : Resmi Gazete Tarih : 30.06.2017 Sayı/No : 30110
[ 6/30/2017 ] BKK 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar Tür : Resmi Gazete Tarih : 30.06.2017 Sayı/No : 30110
[ 6/30/2017 ] Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tür : Resmi Gazete Tarih : 30.06.2017 Sayı/No : 30110
[ 6/30/2017 ] Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Tür : Resmi Gazete Tarih : 24.06.2017 Sayı/No : 30106
[ 6/19/2017 ] Maliye Bakanlığı Genelgesi "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı İç Genelgesi (Seri No: 2017/1) Tür : Maliye Bakanlığı Genelgesi Tarih : 15.06.2017 Sayı/No :"
[ 6/12/2017 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) Tür : Resmi Gazete Tarih : 09.06.2017 Sayı/No : 30091
[ 6/12/2017 ] Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) Tür : Resmi Gazete Tarih : 09.06.2017 Sayı/No : 30091
[ 6/7/2017 ] 7020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Soru ve Cevaplar Tür : SGK Genel Yazı Tarih : 07.06.2017 Sayı/No :
[ 5/29/2017 ] Bazıı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7020) Tür : Resmi Gazete Tarih : 27.05.2017 Sayı/No : 30078
[ 5/8/2017 ] SGK Genelgesi 2017/19 (2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik) Tür : SGK Genelgesi Tarih : 08.05.2017 Sayı/No :
[ 5/5/2017 ] Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.05.2017 Sayı/No : 30057
[ 4/25/2017 ] 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5) Tür : Resmi Gazete Tarih : 25.04.2017 Sayı/No : 30048
[ 4/25/2017 ] “Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Usul ve Esaslar” 25.04.2017/57 sayılı Mevzuat Sirküleri linki yer almaktadır.
[ 4/24/2017 ] Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) Tür : Resmi Gazete Tarih : 22.04.2017 Sayı/No : 300046
[ 4/14/2017 ] 2017/18 "Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama" Tür : SGK Genelgesi Tarih : 13.04.2017 Sayı/No :
[ 4/5/2017 ] 2017/10 Sayılı Genelgede Değişiklik Tür : SGK Duyurusu Tarih : 05.04.2017 Sayı/No :
[ 3/31/2017 ] 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) Tür : Resmi Gazete Tarih : 31.03.2017 Sayı/No : 30024
[ 3/31/2017 ] BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tür : Resmi Gazete Tarih : 30.03.2017 Sayı/No : 30023
[ 3/30/2017 ] Muhtasar ve SGK Prim Bildirgelerinin birleştirilmesi amacıyla yapılacak olan eşleştirme (Ek-8) 02.05.2017 tarihine kadar ertelenmiştir.
[ 3/20/2017 ] 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek Ve Kısmı Ereleme İşlemleri Tür : SGK Duyurusu Tarih : 17.03.2017 Sayı/No :
[ 3/16/2017 ] Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) Tür : Resmi Gazete Tarih : 16.03.2017 Sayı/No : 30009
[ 3/15/2017 ] BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar Tür : Resmi Gazete Tarih : 15.03.2017 Sayı/No : 30008
[ 3/13/2017 ] 2017/11 İş Kazası Tür : SGK Genelgesi Tarih : 13.03.2017 Sayı/No :
[ 3/11/2017 ] Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) Tür : Resmi Gazete Tarih : 11.03.2017 Sayı/No : 300004
[ 3/3/2017 ] 2017/10 Sayılı Genelge “4447 Sayılı Kanunun Geçici 17’nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği” Tür : SGK Genelgesi Tarih : 02.03.2017 Sayı/No :
[ 3/3/2017 ] Prim ve Diğer Tüm Alacakların Tahsilat İşlemleri 07 Mart 2017 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır son ödeme günü 28/02/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 07/03/2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmıştır
[ 2/22/2017 ] Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2017/1) Tür : Maliye Bakanlığı Genelgesi Tarih : 21.02.2017 Sayı/No :
 
1 2 3