TÜM DUYURULAR
[ 9/21/2018 ] "Aktife Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerleme Süresi 30 Eylül 2018’de Bitiyor” 21.09.2018/163 sayılı Mevzuat Sirküleri-21.09.2018
[ 9/21/2018 ] "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e İlişkin Bilgilendirme” 21.09.2018/164 sayılı Mevzuat Sirküleri-21.09.2018
[ 9/20/2018 ] "Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin KGK Kararı” 20.09.2018/162 sayılı Mevzuat Sirküleri-20.09.2018
[ 9/19/2018 ] "7143 Sayılı Yapılandırma 1’inci Taksitini Sistem Hatasından Dolayı Ödeyemeyenlere Yeni Bir İmkan Sağlandı” 18.09.2018/161 sayılı Mevzuat Sirküler-18.09.2018
[ 9/17/2018 ] "Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu” 17.09.2018/160 sayılı Mevzuat Sirküleri-17.09.2018
[ 9/13/2018 ] "Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları Gerekiyor” 12.09.2018/158 sayılı Mevzuat Sirküleri-13.10.2018
[ 9/7/2018 ] "Ödeme Kaydedici Cihaz Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Elektronik Ortamda Aktarılmasına 1 Ekim 2018’de Başlanıyor” 07.09.2018/157 sayılı Mevzuat Sirküleri-07.09.2018
[ 9/4/2018 ] “Altı Ay Süre ile İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilme ve %80’nin Bankaya Bozdurma Zorunluluğu Getirildi” 04.09.2018/150 sayılı Mevzuat Sirküleri-04.09.2018
[ 9/4/2018 ] “Türkiye ile Özbekistan Arasında Vergi Suçları, Parasal Suçlar ve Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması ile İlgili İş Birliğine Dair Mutabakat Muhtırası” 04.09.2018/149 sayılı Mevzuat Sirküleri-04.09.2018
[ 9/3/2018 ] “Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı” 03.09.2018/148 sayılı Mevzuat Sirküleri-03.09.2018
[ 8/31/2018 ] “Sosyal Güvenlik Alacaklarının Ödeme Süresinin Uzatılması” 31.08.2018/147 sayılı Mevzuat Sirküleri - 31.08.2018
[ 8/29/2018 ] Matrah ve Vergi Artırımı İçin SON GÜN 31 AĞUSTOS 2018 - 29.08.2018
[ 8/28/2018 ] SGK 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile İlgili Tahsilat İşlemlerini Açıkladı” 28.08.2018/142 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki yer almaktadır.-28.08.2018
[ 8/27/2018 ] Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatıldı.27.08.2018
[ 8/16/2018 ] 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı.-16.08.2018
[ 8/15/2018 ] Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru - 15.08.2018
[ 8/15/2018 ] Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.-15.08.2018
[ 8/13/2018 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
[ 8/13/2018 ] Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
[ 8/13/2018 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi.
[ 8/13/2018 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi.
[ 8/9/2018 ] Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru - 08.08.2018
[ 8/8/2018 ] Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru
[ 7/25/2018 ] 25 Temmuz 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Temmuz 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 25.07.2018
[ 7/18/2018 ] Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru - 17.07.2018
[ 7/16/2018 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 501) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
[ 7/11/2018 ] 2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında- 11.07.2018
[ 7/6/2018 ] Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
[ 7/6/2018 ] Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
[ 7/4/2018 ] 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.04/07/2018
[ 7/4/2018 ] 27/6/2018 tarihli ve 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan sigara ve bazı tütün mamullerinin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiş ve bu mallar hakkında, aynı Kanunun 12 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemi ve 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı karara bağlanmıştır.
[ 7/4/2018 ] Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı.04/07/2018
[ 6/19/2018 ] 25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
[ 6/7/2018 ] Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmanın Usul ve Esasları Açıklandı-04-06.2018
[ 5/30/2018 ] Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Başvuru ve İlk İki Dönem Kayıt Tarihleri Uzatıldı
[ 5/21/2018 ] Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:21.05.2018
[ 3/29/2018 ] VUK Sirküleri/102 "Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından, 2018/Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatılmıştır.
[ 3/26/2018 ] Vergi Usul Kanunu Sirküleri/101 “26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.23.03.2018
[ 3/19/2018 ] Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru
[ 3/16/2018 ] 15.03.2018 tarihinden itibaren yeni kurulacak anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerin defterleri ticaret siciline tasdik ettirilecektir.
 
1 2 3 4