TÜM DUYURULAR
[ 7/16/2018 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 501) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
[ 7/11/2018 ] 2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında- 11.07.2018
[ 7/6/2018 ] Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
[ 7/6/2018 ] Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
[ 7/4/2018 ] Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı.04/07/2018
[ 7/4/2018 ] 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.04/07/2018
[ 7/4/2018 ] 27/6/2018 tarihli ve 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan sigara ve bazı tütün mamullerinin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiş ve bu mallar hakkında, aynı Kanunun 12 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemi ve 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı karara bağlanmıştır.
[ 6/19/2018 ] 25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
[ 6/7/2018 ] Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmanın Usul ve Esasları Açıklandı-04-06.2018
[ 5/30/2018 ] Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Başvuru ve İlk İki Dönem Kayıt Tarihleri Uzatıldı
[ 5/21/2018 ] Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:21.05.2018
[ 3/29/2018 ] VUK Sirküleri/102 "Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından, 2018/Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatılmıştır.
[ 3/26/2018 ] Vergi Usul Kanunu Sirküleri/101 “26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.23.03.2018
[ 3/19/2018 ] Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru
[ 3/16/2018 ] KDV ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
[ 3/16/2018 ] 15.03.2018 tarihinden itibaren yeni kurulacak anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerin defterleri ticaret siciline tasdik ettirilecektir.
[ 3/16/2018 ] Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'inin indirilmesi
[ 2/28/2018 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492) - 28.02.2018
[ 2/28/2018 ] İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı-28.02.2018
[ 2/26/2018 ] 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar BKK 2018/11285 - 24.02.2018
[ 2/26/2018 ] Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar BKK 2018/11284 -24.02.2018
[ 2/23/2018 ] Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı. (VUK/100)(Beyannameler Yasal Süresinde verilecektir.)
[ 2/22/2018 ] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11297
[ 2/20/2018 ] e-Fatura ile İlgili Duyuru
[ 2/16/2018 ] “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) ile “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi
[ 2/16/2018 ] Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
[ 2/12/2018 ] Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) Etmesi Halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname
[ 2/9/2018 ] e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.8) güncellenmiştir
[ 2/9/2018 ] 1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru
[ 2/9/2018 ] Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru
[ 2/9/2018 ] Meslek Mensubunun SGK’ya Karşı İşverenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olabilmesi İçin Kasıtlı ve Kusurlu Davranışının Denetim Elemanı ve Yargı Merciince Tespit Edilmesi Gerekmektedir
[ 12/21/2017 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489) Tür : Resmi Gazete Tarih : 21.12.2017 Sayı/No : 30277
[ 12/21/2017 ] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488) Tür : Resmi Gazete Tarih : 21.12.2017 Sayı/No : 30277
[ 12/21/2017 ] 2017 Yılı kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru Tür : SGK Duyurusu Tarih : 21.12.2017 Sayı/No :
[ 12/21/2017 ] Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Tür : Resmi Gazete Tarih : 21.12.2017 Sayı/No : 30277
[ 12/14/2017 ] Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) Tür : Resmi Gazete Tarih : 14.12.2017 Sayı/No : 30270
[ 12/5/2017 ] Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15) Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.12.2017 Sayı/No : 30261
[ 12/5/2017 ] Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.12.2017 Sayı/No : 30261
[ 12/5/2017 ] 7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.12.2017 Sayı/No : 30261
[ 12/4/2017 ] Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) Tür : Resmi Gazete Tarih : 01.12.2017 Sayı/No : 30257
 
1 2 3