BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
 
Başvurulan Kurum : Trabzon SMMM Odası
Başvuru Sahibi : *
Adı ve Soyadı / Ünvanı : *
Adres Bilgileri :
Gerçek / Yetkili kişi T.C. Kimlik No
(Elektronik ortamda yapılacak
başvurular için doldurulması zorunludur.)
: *
T.C Kimlik Numaranızı Bilmiyorsanız, tıklayın.
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz? : *
Gerçek / Yetkili Kişi E-Posta Adresi
(Elektronik ortamda yapilacak başvurular için doldurulmasi zorunludur.)
: *
İstenen bilgi veya belgeler :
Başvuru Tarihi
:
26.06.2022 Saati : 02:32
Tabiiyeti :
  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.