DUYURU DETAYI
Tarih: 4.12.2017 - 18:07
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) Tür : Resmi Gazete Tarih : 01.12.2017 Sayı/No : 30257