DUYURU DETAYI
Tarih: 5.12.2017 - 19:05
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15) Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.12.2017 Sayı/No : 30261