DUYURU DETAYI
Tarih: 10.10.2018 - 11:52
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 21) Resmi Gazete’de Yayımlandı.-10.10.2018

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 21) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Birincil sekmeler

10.10.2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;

- Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu tevkifat uygulaması kapsamındaki bir işleme ilişkin olarak alıcının 

KDV tevkifatını beyan etmemesi/eksik beyan etmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin 

açıklamalar netleştirilmiştir.

- KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan istisna kapsamında 

üniversitelere bağışlanacak tesise ilişkin inşaat ruhsatının alınamaması halinde, istisna kapsamında 

alınacak mal ve hizmet listesinin onayında inşaat ruhsatı yerine üniversitenin inşaatla ilgili biriminin 

uygun görüşünün yeterli olduğu belirtilmiştir.

- İndirimli orana tabi işlemlerde azami iade tutarının belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.