DUYURU DETAYI
Tarih: 27.12.2016 - 11:45
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) Tür : Resmi Gazete Tarih : 27.12.2016 Sayı/No : 29931