DUYURU DETAYI
Tarih: 27.12.2016 - 11:47
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Tür : Resmi Gazete Tarih : 27.12.2016 Sayı/No : 29931