DUYURU DETAYI
Tarih: 2.02.2017 - 23:34
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Tür : Resmi Gazete Tarih : 03.02.2017 Sayı/No : 29968