DUYURU DETAYI
Tarih: 14.02.2017 - 23:31
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Tür : Resmi Gazete Tarih : 15.02.2017 Sayı/No : 29980