DUYURU DETAYI
Tarih: 5.05.2017 - 10:37
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) Tür : Resmi Gazete Tarih : 05.05.2017 Sayı/No : 30057