DUYURU DETAYI
Tarih: 30.06.2017 - 09:54
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.a) Tür : Resmi Gazete Tarih : 30.06.2017 Sayı/No : 30110