HABER DETAYI
Tarih: 28.05.2022 - 09:03
Odamızın 24. Olağan Genel Kurul Duyurusu
Odamızın 24.Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Sayın Üyemiz,
            24. Olağan Genel Kurulumuz, ekte yer alan gündemde  belirtilen  konuları  görüşmek  üzere çoğunluk 
aranarak 21-22/05/2022 tarihlerinde, bu tarihlerde çoğunluk sağlanamaması halinde 28-29/05/2022 tarihlerinde
çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
            Bilgilerinizi ve Genel Kurul’a katılımınızı rica ederiz.
            Saygılarımızla,
                                      Recep ÇAĞLAR                               Mehmet PEHLİVAN
                                      Oda Sekreteri                                           Başkan
                                           ÇOĞUNLUK ARANARAK
1. GÜN GÖRÜŞMELER 2. GÜN SEÇİMLER
Toplantı Tarihi : 21/05/2022 Cumartesi Seçim Tarihi : 22/05/2022 Pazar
Toplantı Saati : 10.00 Seçim Saati : 09.00 - 17.00
Toplantı Yeri : TRB. SMMM Odası Hizmet Binası Seçim Yeri : TRB. SMMM Odası Hizmet Binası
5. Kat Toplantı Salonu 3. Kat Eğitim Sınıfları
Adres         : İskender Paşa Mah. İbşiroğlu Sok. Adres : İskender Paşa Mah. İbşiroğlu Sok.
No:5 Ortahisar/TRABZON No:5 Ortahisar/TRABZON
                                            ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN
1. GÜN GÖRÜŞMELER 2. GÜN SEÇİMLER
Toplantı Tarihi : 28/05/2022 Cumartesi Seçim Tarihi : 29/05/2022 Pazar
Toplantı Saati : 14.00 Seçim Saati : 09.00 - 17.00
Toplantı Yeri : TRB. SMMM Odası Hizmet Binası Seçim Yeri : TRB. SMMM Odası Hizmet Binası
5. Kat Toplantı Salonu 3. Kat Eğitim Sınıfları
Adres         : İskender Paşa Mah. İbşiroğlu Sok. Adres : İskender Paşa Mah. İbşiroğlu Sok.
No:5 Ortahisar/TRABZON No:5 Ortahisar/TRABZON
GÜNDEM
1. GÜN
1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi,
2. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Divana Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi,
3. Seçime katılacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu ile Birlik Delegesi adaylarının Divan'a bildirilmesi
süresinin başlatılması,
4. Oda Başkanının açış konuşması,
5. Konukların tanıtılması ve konuşmaları,
6. Divan'a bildirilen seçime katılacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Adaylarının ve Birlik Delegelerinin
listelerinin okunması, oy pusulasındaki yerlerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve
görüşülmesi,
8. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı, ayrı aklanması,
9. Üye aidatlarının görüşülmesi,
10. Vefat eden üyelerimizin borçlarının silinmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. Oda hizmet binası inşaatının onarımı ve dekorasyonu ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve
yeni kayıt olacak üyelerden alınacak bina inşaatı katkı payının belirlenmesi,
12. Yeni çalışma dönemi Bütçe önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
13. Dilekler ve Kapanış.
2. GÜN
1. Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu Üyelerinin ve Birlik Delegelerinin seçimi.