HABER DETAYI
Tarih: 13.07.2022 - 19:55
01.07.2022 – 31.12.2022 Dönemi YMM Karşıt İnceleme ve BDDK bilgi ve belge talebi Ücretleri

            Kıymetli meslek mensubumuz, Yönetim Kurulumuz 13.07.2022 tarihli toplantısında YMM’lere verilecek karşıt inceleme hizmet ücretinin 01.07.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında tavsiye niteliğinde 400,00 TL olarak uygulanmasına, ayrıca BDDK’nın 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı kararına istinaden YMM’ler tarafından SMMM’lerden (Kredi Kullandırma) istenecek bilgi ve belgelerden 07.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında tavsiye niteliğinde diğer ücretler adı altında 500,00 TL hizmet ücreti alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

            Trabzon SMMM Odası

               Yönetim Kurulu